Monthly Archives: March 2012

Envisioning Disney Characters in “Real Life”

by: Jirka Väätäinen , http://jirkavinse.wordpress.com/

Advertisements

Jonathan Yuen

Дизайн, който не просто провокира с визията си… ,а такъв, който докосва с идеята и отношението…

Jonathan Yuen`s site